Kurumsal Sorumluluk

Toplumda olumlu değişim yaratan sorumlu iş uygulamalarının benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alana pozitif bir şekilde katkıda bulunmak istiyoruz. Bu nedenle vizyonumuz uzun vadede sürdürülebilir bir çalışma yaşamı oluşturmak ve topluma olumlu etki eden bir kurumsal sorumluluk programı uygulamaktır.

Eğitim

Sürekli eğitim programlarıyla çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerini desteklemekteyiz. Çalışanlarımızın teknik ve kişisel gelişim eğitimi ihtiyaçlarını karşılayan kısa ve uzun vadeli eğitim programları düzenlemekteyiz. Eğitimlerimizde personelimizin gelişim alanlarını belirleyip, ihtiyaçları yönünde eğitimler yapıyoruz.

Çevre

BH Food olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarız. Sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretiriz. Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasına önem veririz. Bu doğrultuda enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması noktasında hassas davranmaktayız.

Kalite

BH Food, Kalite Yönetim Sistemi’ni uluslararası ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmiştir ve sürekli iyileştirmektedir. Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verilere dayalı çalışmayı esas alan BH Food iş süreçlerindeki verimliliğini uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmektedir.

Ürün ve Üretimde
Çevreci Yaklaşım

Üretim süreçlerimizin her safhasında çevreye olan etkilerimizi sürekli olarak azaltmayı amaçlayan firmamızın üretim süreçleri doğal kaynakları az tüketen yüksek verimliliğe sahiptir. Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlamaktayız. Çevre etkilerini kontrol altına almaya ve kaynak kullanımını azaltmaya yönelik hedefler belirlemekteyiz. Bu doğrultuda çevresel performansımızı düzenli olarak takip etmekteyiz.

Dondurarak
kurutma nedir?